Скривери находится в выгодном географическом состоянии на правом берегу Даугавы в 80 километрах (в час езды) от Риги в направлении Даугавпилса. Волость проходит также железнодорожная линия Рига-Даугавпилс и государственная автодорога Скривери -Лигатне.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Skrīveru saimnieks» 2018. gada 21. decembrī ir noslēdzis līgumu Nr. 4.3.1.0/18/A/038 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projektu «Siltuma avota pārbūve Skrīveros «.

Projekta mērķis ir samazināt siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā, ka arī pazemināt elektroenerģijas patēriņu un padarīt sistēmu drošāku, samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī samazināt izmešu daudzumu.

Projekta rezultātā tiks samazināts kurināmā patēriņš no esošiem 3 631 MWh sezonā līdz 2 341 MWh sezonā.

Šķeldas katlam ir nepieciešams izbūvēt kurināmā saimniecību un padeves mehānismu. Katlam jauda ir 0,98 MW.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 756 000 EUR. No tām 231 600 EUR ir Kohēzijas fonda atbalsts.

Internet Zugang

Bibliothek Skriveri, Telefon: 65197460
Kinderbibliothek Skriveri, Telefon: 65197459, in den Öffnungszeiten der Bibliotheken.
Kulturzentrum Skriveri, Adresse: A. Upisa iela 1.

Kostenloses Wi-Fi

Bahnhofplatz, Tankstelle „Virsi-A“ (Landstraße A6, Riga-Daugavpils), Bistro „Klidzina“, A. Upisa Museum, Gemeindehaus Skriveri, Kulturzentrum Skriveri, Gymnasium A. Upitis.

Busverkehr

Von der Haltestelle Dendrologischer Park in Richtung Riga und Daugavpils

Bahnverkehr im Abschnitt Riga-Daugavpils

Geldautomat

Swedbank Geldautomat im Geschäft TOP, Daugavas iela 97

Ambulanz

Daugavas iela 88 A, Skriveri, Gebiet Skriveri, LV-5125
Kontaktinformation: Telefon – 65197868 oder 65197258, 26404524

Apotheke

Daugavas iela 104, Telefon: 65197230

Bahnhof Skriveri

Stacijas laukums, Telefon: 65116405

Postamt Skriveri

Stacijas laukums 3

Kulturzentrum Skriveri

  1. Upisa iela 1, Telefon: 65197244

Gemeindehaus Skriveri

Daugavas iela 59, Telefon: 65197747

Tankstelle

„Virsi-A“ Zemkopibas Instituts 2A (Landstraße A6, Riga-Daugavpils), Telefon:65197262

Tourismus Informationszentrum Skrīveri

Tel.-nr.+371 25661983

E-Mail: tip@skriveri.lv

Preise für Reiseführer innerhalb des touristischen Gebiets von Skriveri.

 

Gruppe bis 20 Menschen8 Euro (+MwSt.) für eine Stunde
Für jede 5 extra Teilnehmer für eine Gruppe über 20 MenschenZuschlag 1.50 Euro (+MwSt.) für eine Stunde
Mit einem Begleiter durch Fahrrad Strecken1.50 Euro (+MwSt.) für eine Stunde

 

Das Geld kann man in den Konto der Selbstverwaltung Skriveri überweisen, in der Kasse bezahlen oder bei dem Reiseführer bezahlen (nach der Bezahlung gibt der Reiseführer eine Quittung).

Internet access points

Andrejs Upits’s Skrīveri public library, tel.: 65197460
Skrīveri Children’s library, tel..: 65197459 (during the open hours of the libraries in the building of Skrīveri Culture Centre at 1, A.Upīša Street.)

Free Wi-Fi access

The square of the railway station, petrol station „Virsi-A” (Riga-Daugavpils motorway A6), „Klidzina” bistro, The museum of Andrejs Upits, the council of Skriveri County, Skriveri Culture Centre, Andrejs Upits’s Skriveri Secondary School

Public transport

Bus-stop ‘Dendroloģiskais parks’ , directions of  Rīga and Daugavpils

Train travel from Skriveri railway station, directions of Riga and Daugavpils

Cashpoint (ATM)

Swedbank, inside  the store TOP, 97, Daugavas Street

Outpatient department

88A, Daugavas Street  Skrīveri, Skrīveri County., LV-5125
Contacts: tel.: 65197868 or 65197258, mobile: 26404524.

Stomatologist’s service, outpatient department

88A, Daugavas Street  Skrīveri, Skrīveri County., LV-5125
tel.: 65197868, 65197258

Chemist’s

104, Daugavas Street , tel.: 65197230

Skrīveri railway station

Stacijas laukums; tel. 65116405

Skrīveri post office

3, Stacijas laukums, Skriveri

Skrīveri Culture Centre

1, A.Upīša Street, tel. 65197244

The council of the municipality of Skriveri County

59, Daugavas Street, tel.: 65197747

Petrol station

“Virši-A” , Zemkopības Institūts 2A (Rīga-Daugavpils motorway A6), tel.: 65197262

Skrīveri Tourism Information Point

Tel.: 25661983

E-mail address: tip@skriveri.lv

The fee charged for the services provided by Skriveri municipality guides in Skriveri tourism routes:

Groups of up to 20 people 8 EUR (+ VAT)/ 1 hour
every 5 participants in a group over 20 peopleExtra pay 1,50 EUR (+ VAT) / 1 hour
Guide for cycling routes/ per hour1,50 EUR (+ VAT)

The fee can be transferred to the account of the council of Skriveri municipality, paid at the cash desk or directly to the tour guide, who will issue the cash transaction receipt.

Viesnīca «Klidziņa»

Numuriņi gan nogurušiem ceļiniekiem, gan lielākām tūristu grupām:
LUX- 55 EUR
Divvietīgs numuriņš- 40 EUR
Hostelis- 15 Euro/pers.
Brokastis 4 EURO/pers.
Tālrunis rezervācijai +371 28066866
 www.klidzina.lv

Skrīveru Tūrisma informācijas punkts

Interneta piekļuves punkti

Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkā, tālr.: 65197460
Skrīveru bērnu bibliotēkā tālr.: 65197459 bibliotēku darba laikā Skrīveru kultūras centra ēkā A.Upīša iela 1.

WiFi

Dzelzceļa stacijas laukumā, degvielas uzpildes stacijā “Virši-A” (Rīgas-Daugavpils šoseja A6), bistro “Klidziņa”, A.Upīša muzejs, Skrīveru pagasta pārvalde, Skrīveru kultūras centrs, A.Upīša Skrīveru vidusskolā

Bankomāts

Swedbank veikalā TOP, Daugavas ielā 97

Ambulance

Daugavas iela 88 A, Skrīveri, Aizkraukles nov., LV-5125
Kontakti: tālr. 65197868 vai 65197258, 26404524.

Zobārsta prakse

Daugavas iela 88A, tālr.: 65197868, 65197258

Aptieka

Daugavas iela 96, tālr.: 65197230

Skrīveru dzelzceļa stacija

Stacijas laukums; tālr. 65116405

Vilcienu saraksti

Vilcienu saraksts maršrutā Skrīveri — Daugavpils
Vilcienu saraksts maršrutā Skrīveri — Rīga
Autobusu saraksts maršrutā Srīveri(Skrīveru institūts) — Rīga (Rīgas SAO)
Autobusu saraksts maršrutā Skrīveri(Skrīveru institūts) — Daugavpils (Daugavpils AO)

Skrīveru pasta nodaļa

Stacijas laukums 3

Skrīveru kultūras centrs

A.Upīša iela 1, tālr. 65197244

Skrīveru pagasta pārvalde

Daugavas iela 59, tālr.: 65197747

Degvielas uzpildes stacija

“Virši-A” Zemkopības Institūts 2A (Rīgas-Daugavpils šoseja A6), tālr.: 65197262

Bistro — veikals un restorāns «Klidziņa»

Adrese: Rīgas iela 10, Skrīveri (Rīgas-Daugavpils šosejas malā pirms pagrieziena uz Skrīveriem)

Tālrunis: 65197799 (restorāns), 65197677 (veikals un bistro)

Mājaslapa: www.klidzina.lv

 

«Skrīveru Mājas Saldējums»

Adrese: Daugavas iela 96, Skrīveri

Tālrunis: 28361561

Mājaslapa: www.majassaldejums.lv

 

 

Kafejnīca «Ancis»

Adrese: Stacijas laukums 2, Skrīveri

Tālrunis: 65197905

Skrīveri — Zaļās zemes novads!
 

Attēlu rezultāti vaicājumam “Skrīveri”

Skrīveri atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā stāvoklī Daugavas labajā krastā 80 kilometru (stundas braucienā) no Rīgas Daugavpils virzienā. Novadu šķērso arī dzelzceļa līnija Rīga-Daugavpils un valsts autoceļš Skrīveri-Līgatne.

Skrīveru novads izveidots 2009.gadā un to veido Skrīveru pagasts. Novadā izveidoti 5 ciemi: Skrīveri, Zemkopības institūts, Klidziņa, Līči un Ziedugravas.

Skrīveru novada administratīvās teritorijas kopējā platība ir 10540,1 ha. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem uz 2016.gada 1.janvāri novadā bija 775 zemes īpašumi, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 35 zemes īpašums, kur galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 1018 bija individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes īpašumi, 36 daudzdzīvokļu māju apbūves zemesgabali, 15 komercdarbības objektu apbūves zemesgabali, 32 ražošanas objektu apbūves zemesgabali un 26 sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zemesgabali.

2016.gada 1.janvārī dzīvesvietu Skrīveru novadā bija deklarējuši 3753 iedzīvotāji, t.sk. 1975 sievietes jeb 52,62% un 1778 vīrieši jeb 47,38%. 2015.gadā novada iedzīvotāji pēc vecuma iedalījās šādi: 2353 jeb 62,70% iedzīvotāji ir darbspējas vecumā, 891 jeb 23,74% iedzīvotāji ir virs darbspējas vecuma un 509 jeb 13,56% iedzīvotāji ir līdz darbspējas vecumam.

Saskaņā ar PMLP datiem Skrīveru novadā uz 2016.gada 1.janvāri ir reģistrēti 3604 Latvijas pilsoņi, 122 Latvijas nepilsoņi. Pēc nacionālā sastāva Skrīveru iedzīvotāju skaits ir diezgan viendabīgs: latvieši ir 88,65% no iedzīvotāju kopskaita, krievi – 6,05%, baltkrievi – 1,15%, pārējie – 4,15%.

Skrīveru novads lepojas ar dabas bagātībām, bagāto kultūrvēstures un literāro mantojumu, darbīgajiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kas gadu gaitā devuši lielu ieguldījumu Skrīveru novada attīstībā.

Viens no pazīstamākajiem novadniekiem ir rakstnieks Andrejs Upīts, kurš daudzos savos darbos varoņu prototipus un norises vietas atradis tieši šai pusē. Šeit atrodas arī rakstnieka memoriālā muzeja filiāle, ko ieskauj viņa stādītais dārzs. Skrīveriešu lepnums ir Dendroloģiskais parks, kas ir unikāls Eiropas nozīmes dabas vēstures piemineklis. Kopjot un sargājot sava novada kultūrvēsturiskās tradīcijas, A.Upīša Skrīveru vidusskolas audzēkņi skolotāja L.Antona vadībā izveidoja 24 ainavu dabas takas, kurās var iepazīties gan ar novada kultūrvēsturi, gan baudīt dabas ainavas.

Dabas veidojumu skaistums Skrīveros tapis pateicoties krāšņajam reljefam – vietējās nozīmes kalniem un senatnīgajām tērcītēm un ieplakām. Interesanti ir savdabīgie nosaukumi: Putnu kalns, Erckalns, Sprūdu kalns, Kumeļkalns, vai upītes: Brasla, Maizīte, Dīvaja.

Daugavas tecējums skatos no Putnu kalna un Aizkraukles pilskalna veido ainavas, kas droši ierindojamas Latvijas skaistāko dabasskatu pulkā.

Daļa Skrīveru novada teritorijas no Aizkraukles pilskalnam līdz Dīvajas ietekai Daugavā iekļauta Daugavas ielejas dabas parkā un šeit atrodas nozīmīgi dabas liegumi. Vien no tiem ir lielā susura mikroliegums. Lielais susuris ir aizsargājams dzīvnieks, kas sastopams vien divās vietās Latvijā un viena no tām ir Skrīveri.

Skrīveru ir senas un spēcīgas zemkopības tradīcijas. Būtisku devumu lauksaimniecības attīstībā devis Zemkopības zinātnes institūts un savulaik tā vadībā strādājošā Skrīveru izmēģinājumu saimniecība. Šobrīd viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem novadā ir SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība”, kas Skrīveros darbojas kopš 1999.gadā.

2013.gadā plašu ražotni Skrīveros iekārtoja SIA „Akācija”, kas ražo durvis eksportam. Ar guļbaļķu ēku celtniecību nodarbojas SIA „Vidzemes koka mājas”, celtniecības pakalpojumus piedāvā SIA „KMT” un „Skrīveru celtnieks”.

Skrīverus var dēvēt arī par saldāko novadu Latvijā. Šeit darbojas uzņēmums SIA „Skrīveru saldumi”, kas ražo slaveno piena konfekti „Gotiņa”, kuras ražošanas pirmsākumi sešdesmitajos gados meklējami tieši Skrīveros. Uzņēmumā top arī virkne citu Latvijā un pasaulē iecienītu saldumu. Tāpat Latvijā labi zināms ir „Skrīveru mājas saldējums”, kas par latvisku garšu ieviešanu saldējuma ražošanā 2014.gadā ieguvis kultūras zīmi „Latviskais mantojums”. Abi šie uzņēmumi devuši būtisku ieguldījumu Skrīveru novada tūrisma attīstībā.

21. gadsimta pirmajā desmitgadē atdzimis unikālais atpūtas komplekss „Klidziņa”, kas ziedu laikus piedzīvoja padomju gados. Atdzimst arī Skrīveru pārtikas kombināts, kas nu ir skrīveriešu Lūšu ģimenes uzņēmums, un  atsācis ražot piena konfekti „Gotiņa” kā sendienās.