Romāna „Zaļā zeme” vietas Skrīveros

Romāns “Zaļā zeme” rakstīts divreiz, jo 1943.gada 11.maijā  mājā izceļas ugunsgrēks un  liesmās aiziet bojā jau uzrakstītās desmit iespiedloksnes. Jaunajā mītnes vietā Andrejs Upīts ar lielāku spītu atsāk romāna rakstīšanu.

Andrejs Upīts savu dzimto novadu ir pieminējis vairākos darbos, bet vispazīstamākais ir romāns „Zaļā zeme”. Pēc romāna aprakstītajiem  notikumiem pagājuši vairāk kā 100 gadi, bet arī tagad, 21.gadsimtā, vēl ir daudz „Zaļās zemes” lappušu liecinieku.

zala_zeme-pa_lauca_pedam.jpg (992×802)


1.Salapkrogs, romānā Salakkrogs

Brīviņa gruntnieks Jorģis Vanags plaši atrāva Salakkroga durvis. Liels un plecīgs, paslēja tumšo bārdu, pataustīja, vai dzeltenais zīda lakats nav atšļucis no kakla, un skatījās Daugavai pāri uz Klidziņu.


2. Hardeļa dzirnavas, vēlāk Zaula dzirnavas, vēlāk Stučkas SPK  aušanas un vērpšanas cehs

Uz līkuma… Daugavas lielceļš aizliecās taisni pār Dīvajas tiltu, gar ūdensdzirnavnieka Hardeļa kūtsgalu stāvajā dzirnavkalniņā augšā, bet stacijas un pagasta lielceļš spējā leņķī novērsās pa kreisi…


3.Sprūdu, romānā Spruku kalns

zala-zeme-3.jpg (550×413)

Kreisajā pusē Spruku kalna krauja zaļajiem viļņiem novēlusies līdz pat šaurai muklāja joslai gar lielceļu.


4. Pirmais tilts pār Dīvaju

zala zeme 4

Upe, no kuras pagsts dabūjis savu nosaukumu, no šejienes pameta spēju līkumu pret Jaunzemju kalnu, kur viņai pievienojās Brasla no pagasta otras puses.


 5.Erckalns, romānā Sirdskalns

Taisni pretī vakariem aiz Dīvajas slejas lazdām un eglēm noaugušais Sirdskalns ar trim priedēm virsotnē.


6. Raudas krogs, vēlāk piena pieņemšanas punkts, tagad Skrīveru saldumi

zala zeme 6

Taisni pretī Lejassmeltēnu ceļa galam Raudas krogs… Raudas krogs kā pārbraukts zirgs ar izliektu, zaļi nosūnojušu salmu jumta muguru. Četrrūšu lodziņš šķībi sagriezies, aizvirtnis tam blakus vēl šķībāks.


7. Daktera Šarlova māja, vēlāk skolas internāts

zala zeme 7

Upes pusē retajās eglēs un kļavās savests būvmateriāls. Preimanis pasteidza ziņot, ka tur kāds vācietis, kāds vecs Rīgas dakteris celšot divstāvu ķieģeļu māju…


8.Tilta iela, romānā Lejassmeltēnu ceļa gals


9. Robežstabs

zala zeme 9

Stūrī apaļš akmens- robežustabs ar kantainu, četrlaidā slīpi nokaltu galu. Lielceļa pusē tur ierakti divi lepni burti J un V. Tas nozīmēja Jāni Vanagu, viņa tēvu, Viņš pats bij Jorģis Vanags,bet dēls viņam Jēkabs Vanags.


10. Brīviņu klēts, vēlāk dzīvojamā māja Veckrieviņos.


11. Brīviņu kūts

zala zeme 10


12.Mežvekteri, romānā Mežavilki

zala zeme 12


13. Ceturtais tilts

zala zeme 13


14. Piektais tilts

zala zeme 14

Rati rībēdami pārbrauca tiltam- piekto un pēdējo reizi pāri Dīvajai(dzīvē Maizītei)


15. Brāļu Lupatu māja

zala zeme 15

Čupā samesta ķieģeļu laužņa, vecu dēļu gabali, mieti un kārtiņas. No pagrabiņa patlaban izlīda divi pāliešu ienācēji, brāļi Lupati, apģērbušies taisni saskaņā ar savu uzvārdu.


16.Veckrieviņi, romānā Brīviņi

zala zeme 16_1

Brīviņu gruntnieks skatījās uz savām mājām stāvā krastā aiz vītoliem uz krūmiem pieaugušas upes gravas. Lejpus zediņu sētas lielā, labā pļava kā zaļa villaine noklāta līdz pat Glāzšķūņu ganību krūmiem un Oša aploka mežiņam. Upe ar pureņu dzeltenām apmalām izlocījās tai pāri, cauri krūmājiem Aizlakstes mežā. Kam piederēja visi šie zaļziedainie Brīviņu plašumi?Un akmeņu leja, Spilvas pļava ar zirgaploku un visa Oša apstrādājamā sala līdz pat Aizlakstes mežam, ko no šejienes nevarēja redzēt? Vai viņš pats nebij tas gruntnieks un kungs, kā viņu jau sāka saukt? Kas viņu varēja nodzīt no šās zaļās zemes?…


17. Pagastmāja

zala zeme 17

Par pagastmāju to sauca tikai Ansonu Mārtiņs un dažs cits smalkas izrunas cienītājs, visiem citiem dīvajiešiem tas bija pasts. No neatminamiem laikiem te bijusi Dīvajas zirgu pasta stacija, tikai, kad to pārcēla pie dzelzceļa, Maksis fon Zīverss visas tās četras ēkas ar sakņu dārzu ārpusē nodevis pagasta lietošanā. Pagasta valde un tiesa novietojās galvenajā pasta ēkā ceļmalā.


18. Pārbrauktuve

zala zeme 18

Pārbrauktuves aizšķērsis bij vaļā. Bet Kuģenieks uzlēca no soliņa būdas galā, zili sarkans, satīto karodziņu pakaļ kratīdams, nolamājās, it kā tie ar savām sliecēm viņam sliedes bojājuši vairāk nekā citi ar riteņiem.


19. Baznīca, Aizkraukles luterāņu baznīca

zala zeme 19

Baznīca likās tik pilna, ka nevienam te vairāk nebūtu telpas, it sevišķi cieši pieblīvēta kreisā, sieviešu puse. Brīviņu kungs reti nāca baznīcā, bet visi zināja, ka citur viņš nesēdēs kā pirmajā solā.


Citos A.Upīša darbos aprakstītās vietas Skrīveros 21.gadsimtā

zala zeme 20

20. *   „Tās sešas verstis no skolas līdz mūsu Vilkačiem nobrist nu vairs nebija joks. Tā saucamais baznīcas ceļš līdz Jaunjelgavas šosejai aizputināts, ka bail. Pulksteņupītes grava piedzīta pusē pilna, svešādi lēzena, bedru bedraina.”

                                      /Pa Lauča pēdām.KR,15.sēj. R., 1951.,72.lpp./

21. *  ”No Robežu kalna pāri Veģu pļavām jau ieraudzīju Vilkaču uzkalni. Garā kūts ar balti klāto jumtu stāvēja, omulīgi izlaidusies, viļņotā sniega klajumā. Strupai dzīvojamai ēkai skurstenis rāmi kūpēja.”

                                /Pa Lauča pēdām.KR,15.sēj.R.,1951.,75.lpp./

22. *  „Aiz Ogleniekiem…nobeidzās Bundzis ar savām tumšzilajām eglēm, violetiem melnalkšņu plankumiem un sveķainiem bērzu stumbriem.”

                           /Pa Lauča pēdām.KR,15.sēj. R.,1951.,75.lpp./