Kraukļu akmens jeb Velnakmens

Sena kulta vieta pie Kraukļupītes. 1974. g. arheoloģiskajos izrakumos pie akmens atrastas senlietas.
Akmenī iekalta dziļa V veida rene un caurums. Dažādos nostāstos minēts, ka zem akmens ir noslēpta manta – zviedru kara laikā aprakta naudas kase. Ezoterisko uzskatu piekritēji domā, ka šeit ir mākslīgi izveidota akmeņu sistēma un tajos ir saskatāmas vismaz 28 dažādas zīmes. Akmens garums 3,9 m; platums 3,8 m; augstums 2,0 m. Ap 40 tonnu smagais akmens nav iegrimis purvainajā augsnē, bet balstās uz citu akmeņu klājuma – atbalsta konstrukcijas. Akmens virsotne atrodas precīzi divu spēcīgu Zemes enerģētisko līniju krustpunktā.