Andreja Upīša muzejmāja ar dārzu

Adrese: Daugavas iela 58, Skrīveros, Skrīveru novadā.
Pieteikt ekskursiju pa tālruni 29496725.
Darba laiks: no otrdienas līdz sestdienai no plkst. 10:00 līdz 17:00, svētdienas pirmdienas un katra mēneša pēdējās dienas – brīvdienas. Muzejs strādā no maija līdz oktobrim.
Pirmo māju, kuru uzcēla 1908. – 1909. g. pēc A. Upīša paša plāna un zīmējumiem, 1917. g. nodedzināja vācu armija. Tagadējo māju sāka celt 1921. g. un pabeidza 2-3 gadu laikā. Šajā mājā rakstnieks dzīvojis no 1908. līdz 1915.g., bet no 1922. līdz 1940. g. uzturējies vasarās. Pēc rakstnieka nāves 1970. g. māja kļuva par A. Upīša memoriālā muzeja filiāli. Apkārt muzejam plešas rakstnieka stādītais dārzs, kurā aug viņa mīļais osis, sarkanlapu kļava, riekstkoks, ozoli u. c. koki.
Piedāvā pamatekspozīciju, izstādi “Ratos kopā ar Brīviņa kungu”, ekskursiju pa A. Upīša dārzu.

Pirmo māju, kuru uzcēla 1908. – 1909. g. pēc A. Upīša paša plāna un zīmējumiem, 1917. g. nodedzināja vācu armija. Tagadējo māju sāka celt 1921. g. un pabeidza 2-3 gadu laikā. Šajā mājā rakstnieks dzīvojis no 1908. līdz 1915.g., bet no 1922. līdz 1940. g. uzturējies vasarās. Pēc rakstnieka nāves 1970. g. māja kļuva par A. Upīša memoriālā muzeja filiāli. Apkārt muzejam plešas rakstnieka stādītais dārzs, kurā aug viņa mīļais osis, sarkanlapu kļava, riekstkoks, ozoli u. c. koki.

Piedāvā pamatekspozīciju, izstādi “Ratos kopā ar Brīviņa kungu”, ekskursiju pa A. Upīša dārzu.

Muzejpedagoģiskā programma A.Upīša memoriālmājā

A.Upīša memoriālmāja Skrīveros, Daugavas ielā 58, 4. – 9. klašu audzēkņiem piedāvā orientēšanās spēli “Iepazīsti kokus A.Upīša dārzā”.

Iespēja darboties 6 komandām. Nodarbība notiek muzeja dārzā un sastāv no 3 daļām:

  1. Komandas risina krustvārdu mīklu ( visas atbildes ir ir iekļautas gida stāstījumā ekskursijā pa muzeju ).
  2. Komandas ar karti un darba lapu dodas muzeja parkā meklēt 15 kokus.
  3. Komandām no atsevišķiem fragmentiem jāsaliek A.Upīša teikumi par kokiem.

Muzejpedagoģiskā programma dod skolēniem iespēju gan iepazīt rakstnieka personību, gan viņa bagāto, tēlaino valodu, gan sajust viņa mīlestību pret kokiem, gan arī aktīvi darboties svaigā gaisā.